lt
en

Kontrolierė susipažino su naująja Švedijos ambasadore Lietuvoje

2016-10-11

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė susitiko su naująja Švedijos karalystės ambasadore Lietuvoje Maria Christina Lundqvist. Susitikimo metu daug dėmesio skirta Švedijos ambasados Lietuvoje bendradarbiavimo su Tarnyba galimybių aptarimui.

Lygių galimybių pažeidimai nemokamai skiepijant tik 11 metų mergaites nenustatyti

2016-10-10

Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos paskelbus informaciją apie nemokamą 11 metų mergaičių skiepijimą nuo žmogaus papilomos viruso (toliau – ŽPV), Tarnyba rugpjūčio mėnesį gavo 4 pareiškėjų skundus dėl galimos diskriminacijos lyties ir amžiaus pagrindais. Tyrimų metu buvo aiškinamasi, ar Valstybinės ligonių kasos paskelbta informacija nepažeidžia lygių galimybių įstatymų, kuriuose valstybės institucijoms yra numatyta pareiga teikiant viešąsias paslaugas užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios galimybės, nepaisant lyties ir amžiaus.

Grožio studijos vadovas paneigė straipsnio informaciją apie galimai diskriminuojančią įdarbinimo politiką

2016-10-06

Lygių galimybių kontrolierė nutraukė tyrimą dėl vyrų grožio studijos „Men‘s spot“ vadovo galimai diskriminuojančios įdarbinimo politikos, negavus objektyvių duomenų, leidžiančių pagrįstai teigti jog grožio studijos administracija netinkamai vykdė Lygių galimybių įstatyme numatytą pareigą užtikrinti, kad priimant į darbą būtų taikomi vienodi atrankos kriterijai, nepriklausomai nuo asmens lyties, rasės, tautybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos

Tarptautinių ekspertų įžvalgos lygybės institucijos stiprinimui

2016-10-05

Spalio 4 dieną Tarnyboje vyko lygių galimybių ekspertų darbo grupės susitikimas, kurio metu buvo svarstoma, kaip specializuota lygių galimybių institucija turėtų stiprinti savo veiklą šalyje, kad tinkamai užtikrintų diskriminaciją patyrusių asmenų apsaugą bei Europos Sąjungos nediskriminavimo direktyvų ir kitų tarptautinių teisės aktų tinkamą įgyvendinimą. Susitikimo tikslas – išgirsti kompetetingų lygių galimybių ekspertų nuomonę bei apsvarstyti šiuo metu Lietuvoje veikiančią įstatyminę bazę ir galiojančią praktiką.

Lygios galimybės švietimo sistemoje: edukologijos studenčių vizitas

2016-10-04

Tarnyboje lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Technologijų edukologijos studijų programos studentės.

Daugiau naujienų

 Lietuvoje esantys taromatai pastatyti pažeidžiant asmenų su judėjimo negalia teises

2016-10-12

Rugpjūčio mėnesį Tarnyba gavo Klaipėdos miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos skundą, kuriame teigiama, kad teikiant taros supirkimo paslaugas Klaipėdoje asmenys su negalia yra diskriminuojami dėl jiems neprieinamų taromatų patalpų: prie įėjimo durų yra laipteliai, ant kurių nėra įrengto panduso ar kito įrengimo, leidžiančio patekti į patalpą, taromatai nėra pritaikyti aukščio atžvilgiu, patalpų durys per siauros. Atlikusi tyrimą, lygių galimybių kontrolierė patvirtino, kad taromatų patalpų nepritaikymas diskriminuoja asmenis su negalia.

Pradėtas tyrimas dėl galimai diskriminuojančios įdarbinimo politikos

2016-08-26

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pradėjo tyrimą kontrolierės iniciatyva dėl vyrų grožio studijos „Men‘s Spot“ vadovo įdarbinimo politikos, kuri galimai diskriminuoja asmenis dėl tautybės. Lygių galimybių įstatymas numato darbdavio pareigą priimant į darbą taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, neatsižvelgiant į asmenų tautybę. Šios pareigos nevykdymas laikomas lygių galimybių pažeidimu.

Gautas skundas dėl nemokamų skiepų tik mergaitėms

2016-08-04

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos planuojamo nemokamo tik mergaičių skiepijimo nuo žmogaus papilomos viruso. Skunde nurodoma, kad ši nemokama paslauga turėtų būti suteikiama ir berniukams, kadangi vyrai susiduria su tokia pačia rizika užsikrėsti ŽPV, kaip ir moterys – jie gali tapti viruso nešiotojais ir skleidėjais, o pats virusas gali padidinti varpos vėžio atsiradimo tikimybę.

Lygių galimybių kontrolierė pradėjo tyrimą dėl vyrų paplūdimių nebuvimo Neringos savivaldybėje

2016-07-28

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl to, kad Juodkrantėje, Preiloje ir Pervalkoje nėra vyrų paplūdimio. Kontrolierė pradėjo tyrimą dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu vartotojų teisių apsaugos srityje.

Laidos „Moterys prieš vyrus“ rengėjai diskriminavo vyresnio amžiaus asmenis

2016-07-22

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad LNK kanalu rodomos televizijos laidos „Moterys prieš vyrus“ rengėjai diskriminavo vyresnio amžiaus asmenis. Anot kontrolierės, draudimas tokiems žmonėms dalyvauti laidos filmavimuose pažeidžia Lygių galimybių įstatymą, jame paslaugų teikėjai įpareigoti vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas, nepaisant amžiaus. UAB „Fresh production house“ vadovui už lygių galimybių pažeidimą skirtas įspėjimas.

Daugiau naujienų

Agneta Lobačevskytė

Lygių galimybių kontrolierė

Vadovo darbotvarkė        CV


D.U.K.

E-skundas

Atmintinė darbdaviams

Misija, vizija, vertybės