lt
en
Tarnybos misija, vizija ir vertybės

MISIJA 

Užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje.

 

VIZIJA

Lygias galimybes suvokianti visuomenė.

 

VERTYBĖS

Efektyvumas, profesionalumas, nešališkumas, atvirumas.