lt
en
Naujienos

Diskriminaciją dėl tautybės patiriančių asmenų apsauga Lietuvoje

2017-06-20

Tarnyboje vyko susitikimas dėl asmenų apsaugos nuo diskriminacijos tautybės, etninės priklausomybės, kalbos, rasės ir kilmės pagrindu.

Lietuvos įmonės: dėl lyčių nelygybės darbovietėje kaltas tradicinis švietimas

2017-06-13

Seime susirinkusios įmonės diskutavo, kaip geriausia užtikrinti moterų ir vyrų lygybę darbe, kaip padidinti moterų vadovių skaičių ir paskatinti jų karjerą. Pasak įmonių atstovų, nelygybė darbo rinkoje atsiranda dėl stereotipinio švietimo ir ugdymo. „Daugelį metų mergaitėms ir moterims yra sakoma „tai ne tau“, „mergaitėms netinka tuo domėtis“, „tai nemoteriškas darbas“. To pasekmes vėliau matome įmonėse“, - teigia „Nasdaq“ rinkos operacijų skyriaus vadovė Lina Šiumetė.

Dabartinė vaiko priežiūros atostogų tvarka neskatina grįžti į darbo rinką – ją būtina keisti

2017-06-01

Tarnyba Seime organizavo diskusiją „Efektyvus karjeros ir vaiko priežiūros derinimas“. Diskusiją inicijavusi lygių galimybių kontrolierė kvietė apsvarstyti galimybę keisti vaiko priežiūros atostogų tvarką, nes ji šiuo metu nesudaro tinkamų sąlygų norintiems grįžti į darbo rinką pirmaisiais vaiko auginimo metais.

Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų vykdymo eiga nuo šiol prieinama visai visuomenei

2017-05-31

Nuo šiol galima stebėti, kaip vykdomi lygių galimybių kontrolieriaus priimti sprendimai, kuomet kreipiamasi į atitinkamą asmenį ir siūloma nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus arba pakeisti ar panaikinti administracinį aktą arba sprendimą (ar jo dalį), susijusį su lygių galimybių pažeidimu.

ECRI seminaras Europos specializuotoms lygybės institucijoms

2017-05-26

Kontrolierė Agneta Skardžiuvienė kartu su vyr. patarėja teisės klausimais Renata Vanagėlienė gegužės 23-24 dienomis dalyvavo Europos Tarybos komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) organizuotame seminare Europos specializuotoms lygybės institucijoms, kovojančioms su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu ir netolerancija.

Agneta Skardžiuvienė

Lygių galimybių kontrolierė

Kontrolierės darbotvarkė        CV

E-skundas

Klauskite

 Sprendimų vykdymo stebėsena

D.U.K.

Atmintinė darbdaviams