lt
en
Žmogaus teisių organizacijos

Neteisminės nepriklausomos institucijos, ginančios žmogaus teises

Nevyriausybinės organizacijos, dirbančios lygių galimybių srityje

Švietimo įstaigos, dirbančios lygių galimybių srityje
Lygių galimybių organizacijos užsienyje

Europos lygybės institucijų tinklo (angl. Equinet) narių sąrašas