lt
en
Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui

 

Trukmė: 2017 m. balandžio 6 d. – 2020 m. balandžio 5 d.

Tikslas – sistemiškai keliant verslo, viešojo sektoriaus ir visuomenės išprusimą lygių galimybių srityje, mažinti diskriminaciją darbo rinkoje Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais.

Pareiškėja: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneriai: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lietuvos gėjų lyga

Vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“.

Projekto uždaviniai ir veiklos:

DISKRIMINACIJOS ATPAŽINIMAS ir PREVENCIJA DARBO VIETOJE

1) Kelti viešojo sektoriaus atstovų, verslo, visuomenės kompetenciją diskriminacijos mažinimo srityje.

Siekiant sistemiškai mažinti diskriminaciją ypatingas dėmesys bus skiriamas lygybės planų diegimui į verslo įmonių ir (arba) socialiai atsakingų įmonių valdymą. Nuo 2018  09 mėn. darbdaviai turės galimybę dalyvauti mokymuose ir konsultacijose dėl praktinio lygybės planų diegimo. 

Iki 2018 08  mėn. bus sukurti nuotolinio mokymo kursai, kurie leis darbdaviams ir darbuotojams atpažinti diskriminacijos formas darbo vietoje.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių srityje, atstovams 2018 – 2019 m. bus organizuojami kompetencijų stiprinimo mokymai komunikacijos ir paslaugų teikimo užtikrinant diskriminacijos prevenciją temomis.

INFORMACIJOS PRIEINAMUMAS SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS

2)Uždavinys: Užtikrinti informacijos prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms

2018 08 mėn. bus parengtos metodologijos ir rekomendacijų viešajam sektoriui dėl viešosios informacijos prieinamumo visiems lengvai skaitoma ir suprantama kalba. Kadangi tokio standarto Lietuvoje nėra, bus surengtos diskusijos su informacijos vartotojais, vykdomosios valdžios atstovais, parengtos metodinės rekomendacijos, kaip sėkmingai perkelti standartą į viešąsias paslaugas teikiančių institucijų sistemą, standartas pristatomas mokymų metu, bus išleistas informacinis leidinys su rekomendacijomis standarto įgyvendinimui.

SĄMONINGUMO DIDINIMO KAMPANIJA DISKRIMINACIJOS MAŽINIMO SRITYJE

3) Uždavinys: Kelti visuomenės sąmoningumo lygį diskriminacijos mažinimo srityje.

2018 m. rudenį startuos Nacionalinė sąmoningumo didinimo kampanija, kurios metu dėmesys bus skiriamas tiek veikloms (teatralizuoti renginiai "Įvairovės balsai", paroda "Įvairovės veidai"), tiek komunikacijos priemonėms, skirtoms pabrėžti lygių galimybių ir įvairovės pripažinimo naudą visuomenei bei sąmoningumo atpažįstant diskriminacijos reiškinius darbo rinkoje didinimui.