lt
en
Darbuotojų kontaktai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių, o jas pakeičiant lotyniškomis: vardas.pavarde@lygybe.lt. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė.

 

Pareigos
Vardas  Pavardė
Telefonas

Lygių galimybių kontrolierė

Agneta Skardžiuvienė

(8 5) 272 77 19

Patarėja finansų valdymo klausimais

Kotryna Grucė

(8 5) 261 27 80

KOMUNIKACIJOS SKYRIUS
Skyriaus vedėja

Mintautė Jurkutė

(8 671) 712 63

(8 5) 272 77 19

Patarėjas

Donatas Paulauskas 

(8 5) 261 04 30

Atstovė ryšiams su visuomene

Izabelė Švaraitė

(8 5) 272 77 19

TEISĖS SKYRIUS

Vyresnysis patarėjas

Vytis Muliuolis

(8 5) 261 04 30

Vyresnioji patarėja Renata Vanagėlienė

(8 5) 261 27 87

Vyresnioji patarėja

Laima Vengalė-Dits

(8 5) 261 27 87

Patarėja

Audronė Daukšaitė-Timpė

(8 5) 261 04 30

Teisininkas

Karolis Čepas

(8 5) 261 04 30

LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMO SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Julija Šartuch

(8 5) 261 27 40

Patarėjas

Mindaugas Kluonis  (8 5) 261 26 60

Projekto „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ vadovė

Vilma Gabrieliūtė (8 5) 261 26 60

Projekto „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ vadovė

Rūta Juodelytė (8 5) 261 26 60

Programų koordinatorė

Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose

Vitalija Petrauskaitė-Kriauzienė (8 5) 261 27 40
VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Danguolė Milonienė

(8 5) 261 27 40

Viešojo administravimo vyriausioji specialistė

Živilė Urbonaitė

(8 5) 272 77 19

Kalbos tvarkytoja

Ona Mickevičiūtė

-

Darbų saugos inžinierius

Kristijonas Čiuplinskas

(8 5) 272 77 19