lt
en

Diskriminaciją dėl tautybės patiriančių asmenų apsauga Lietuvoje

2017-06-20

Tarnyboje vyko susitikimas dėl asmenų apsaugos nuo diskriminacijos tautybės, etninės priklausomybės, kalbos, rasės ir kilmės pagrindu.

Lietuvos įmonės: dėl lyčių nelygybės darbovietėje kaltas tradicinis švietimas

2017-06-13

Seime susirinkusios įmonės diskutavo, kaip geriausia užtikrinti moterų ir vyrų lygybę darbe, kaip padidinti moterų vadovių skaičių ir paskatinti jų karjerą. Pasak įmonių atstovų, nelygybė darbo rinkoje atsiranda dėl stereotipinio švietimo ir ugdymo. „Daugelį metų mergaitėms ir moterims yra sakoma „tai ne tau“, „mergaitėms netinka tuo domėtis“, „tai nemoteriškas darbas“. To pasekmes vėliau matome įmonėse“, - teigia „Nasdaq“ rinkos operacijų skyriaus vadovė Lina Šiumetė.

Dabartinė vaiko priežiūros atostogų tvarka neskatina grįžti į darbo rinką – ją būtina keisti

2017-06-01

Tarnyba Seime organizavo diskusiją „Efektyvus karjeros ir vaiko priežiūros derinimas“. Diskusiją inicijavusi lygių galimybių kontrolierė kvietė apsvarstyti galimybę keisti vaiko priežiūros atostogų tvarką, nes ji šiuo metu nesudaro tinkamų sąlygų norintiems grįžti į darbo rinką pirmaisiais vaiko auginimo metais.

Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų vykdymo eiga nuo šiol prieinama visai visuomenei

2017-05-31

Nuo šiol galima stebėti, kaip vykdomi lygių galimybių kontrolieriaus priimti sprendimai, kuomet kreipiamasi į atitinkamą asmenį ir siūloma nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus arba pakeisti ar panaikinti administracinį aktą arba sprendimą (ar jo dalį), susijusį su lygių galimybių pažeidimu.

ECRI seminaras Europos specializuotoms lygybės institucijoms

2017-05-26

Kontrolierė Agneta Skardžiuvienė kartu su vyr. patarėja teisės klausimais Renata Vanagėlienė gegužės 23-24 dienomis dalyvavo Europos Tarybos komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) organizuotame seminare Europos specializuotoms lygybės institucijoms, kovojančioms su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu ir netolerancija.

Daugiau naujienų

Garbingas amžius neturėtų būti pagrindinis kriterijus nedrausti senjorų kelionių draudimu

2017-06-20

Kontrolierė pradėjo tyrimą dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu draudimo bendrovėms atsisakius drausti 81 metų moterį kelionės draudimu.

Telšių Žemaitės gimnazijos tikybos mokytoja pamokos metu diskriminavo homoseksualius asmenis

2017-06-19

Kontrolierė nustatė, kad Telšių Žemaitės gimnazija pažeidė Lygių galimybių įstatymą, neužtikrindama, kad mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lytinės orientacijos pagrindu. Nustatyta, kad gimnazijos mokytoja dorinio ugdymo (tikybos) pamokoje pateikė informaciją, kuri žemino homoseksualius asmenis, formavo neigiamą požiūrį į juos bei skatino diskriminavimą.

„Noriu, kad ne vyras būtų sekretorium, o moteris“

2017-06-08

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo skundą, kuriame teigiama, kad VšĮ „Skaitmeninė statyba“ direktorius priekabiavo prie savo darbuotojos dėl to, kad ji yra moteris. Kontrolierė pradėjo tyrimą dėl galimo priekabiavimo lyties pagrindu.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai neleista savo naujose patalpose įrengti panduso

2017-05-30

Tarnyba kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą, draudžiantį Tarnybai naujose patalpose projektuoti pandusą. Toks draudimas užkerta kelią pritaikyti patalpą žmonių su negalia reikmėms bei apriboja jų fizines galimybes patekti į Tarnybos patalpas lygiai su kitais asmenimis.

Pažinčių interneto svetainės reklama sudaiktina moteris ir skatina nepagarbą

2017-05-26

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad pažinčių interneto svetainės www.flirtas.lt reklama pažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, draudžiantį reklamoje išreikšti pažeminimą ar paniekinimą bei formuoti visuomenės nuostatas, kad viena lytis yra pranašesnė už kitą.

Daugiau naujienų

Agneta Skardžiuvienė

Lygių galimybių kontrolierė

Kontrolierės darbotvarkė        CV

E-skundas

Klauskite

 Sprendimų vykdymo stebėsena

D.U.K.

Atmintinė darbdaviams