lt
en

Lietuvos edukologijos universiteto studenčių vizitas Tarnyboje

2016-02-11

Tarnyboje vasario 10 dieną lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto profesorė dr. Irena Zaleskienė kartu su socialinės pedagogikos studentėmis. Kontrolierė svečius supažindino su Tarnybos veikla, lygių galimybių teisine baze, skundų dėl galimos diskriminacijos tyrimo tvarka, Tarnybos prioritetais, tikslais ir iššūkiais. Studentės domėjosi kontrolieriaus skyrimo tvarka ir skundų tyrimo specifika.

Tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universiteto Lyčių studijų centru

2016-02-10

Vasario 10 dieną Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universiteto Lyčių studijų centru. Tai jau trečia Tarnybos bendradarbiavimo sutartis su mokslo įstaiga, siekiant mažinti mokslo ir praktikos atotrūkį moterų ir vyrų lygybės ir lygių galimybių užtikrinimo srityje, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą rengiant mokslines konferencijas, seminarus, išvažiuojamąsias paskaitas, bendrus tarptautinius ir nacionalinius projektus, vykdant studentų praktiką, siekiant kitų abiems sutarties šalims priimtinų tikslų.

Vasario 8 d. lygių galimybių kontrolierė lankėsi Marijampolės ir Vilkaviškio savivaldybėse

2016-02-09

Vasario 8 dieną lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė lankėsi Marijampolės ir Vilkaviškio savivaldybėse, kur susitiko su savivaldybių vadovais, darbuotojais ir gyventojais. Kontrolierė kartu su patarėju V.Dambrava pristatė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklą ir lygių galimybių principo užtikrinimo svarbą darbo santykiuose, švietimo ir prekių ir paslaugų srityse, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktuose. Kontrolierė su patarėju susitikimo dalyvius supažindino su lygias galimybes įtvirtinančiais teisės aktais, diskriminacijos formomis, apžvelgė dažniausiai pasitaikančių pažeidimų pavyzdžius.

Efektyvaus rašymo mokymai Tarnybos darbuotojams

2016-02-05

Vasario 4 dieną Tarnybos darbuotojai dalyvavo efektyvaus rašymo mokymuose . Pagrindinis mokymų tikslas – sustiprinti darbuotojų minčių raštu struktūravimo , išgryninimo, pagrindimo ir vizualizavimo įgūdžius, bei pagerinti darbuotojų rašymo įgūdžius rengiant ataskaitas, tarnybinius raštus, pažymas, kitus tekstus. Ypatingą dėmesį skyrėme metinės ataskaitos rengimui, kuri, tikimės, šiemet bus tikslesnė ir aiškesnė, bei tinkamai pristatys mūsų per metus nuveiktus darbus, įgyvendinamus ir jau įgyvendintus tikslus.

Kontrolierė dalyvavo Mykolo Romerio universiteto diplomų įteikimo šventėje

2016-02-01

2016 m. sausio 29 d. lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto diplomų įteikimo šventėje. Absolventams įteikti teisės bakalauro ir magistro diplomai.

Daugiau naujienų

Lygių galimybių kontrolierė pradėjo tyrimą dėl dovanų teikimo išrinktiems darbuotojams

2015-12-30

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė pradėjo tyrimą savo iniciatyva dėl to, kad viena įmonė prieš šventes dalino dovanas tik tiems darbuotojams, kurie taps visuomeninio – politinio judėjimo „Rasai“ nariais. Tyrimas pradėtas dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų pagrindu. Lygių galimybių įstatymas draudžia diskriminaciją dėl asmens lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Lygių galimybių kontrolierė pasiūlė tikslinti Laisvės alėjos rekonstrukcijos projektą ir taip užtikrinti aplinkos...

2015-12-23

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė ištyrė Lietuvos paraplegikų asociacijos skundą dėl to, kad Kauno miesto Laisvės alėjos rekonstrukcijos projekte nebuvo užtikrinamas aplinkos prieinamumas neįgaliesiems. Nustatyta, kad Kauno m. savivaldybės administracija nevykdo Lygių galimybių įstatymo reikalavimų. Skundą pateikusios Asociacijos teigimu, rekonstrukcijos projekte buvo numatoma palikti neįgaliųjų poreikiams nepritaikytus įėjimus į dalį Laisvės al. esančių pastatų, o kai kur jau įrengtus pandusus neįgaliesiems vykdant rekonstrukcijos darbus planuota nugriauti, kadangi jie, pasak rekonstrukcijos projekto autoriaus, „gadina bendrą gatvės estetinį vaizdą“. Rekonstrukcijos projekte numatyta pašalinti dalį įrengtų pandusų prie įėjimų į pastatus, tačiau nepateikta sprendimų, kaip po to neįgaliesiems į juos patekti.

Tarptautinę Žmogaus teisių dieną pasitinkant: skundų dėl diskriminacijos daugėja, tyrimų 2015 m. atlikta daugiau nei...

2015-12-10

Minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną, pranešama, jog Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimų dėl diskriminacijos skaičius toliau didėja ir 2015 m. bus didžiausias nuo Tarnybos įsteigimo 1999 m. Šiais metais (gruodžio 10 d. duomenimis) Tarnyboje jau pradėta 319 tyrimų (gauta 260 skundų bei dar pradėti 59 tyrimai savo iniciatyva). Tai ženkliai daugiau, nei anksčiau. Iki šiol daugiausia tyrimų per visą Tarnybos gyvavimo laiką buvo atlikta 2013 m. ir 2014 m. (atitinkamai 281 ir 279). Beveik pusė tyrimų (48 proc.) atlikta dėl valdžios ir valdymo institucijų veiklos. Didžiausia atliekamų tyrimų statistika fiksuojama dėl valdžios ir valdymo institucijų leidžiamų teisės aktų. Trečdalis tyrimų atlikta dėl galimos diskriminacijos darbo santykių srityje, nors anksčiau būtent šios srities skundai sudarydavo daugumą.

Spaudos konferencija Tarptautinei Žmogaus teisių dienai paminėti

2015-12-09

2015 m. gruodžio 9 d. 9 val. Seimo Spaudos konferencijų salėje rengiama Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkės Zitos Žvikienės spaudos konferencija, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai „Žmogaus teisės Lietuvoje – raida ir šiandienos iššūkiai“. Spaudos konferencijoje dalyvaus vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, generalinio prokuroro pareigas einantis generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis, lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė, vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktoriaus pavaduotoja Natalija Bitiukova.

Skundžiamos vienai gimnazijai sudaromos išskirtinės teisės į mokinių pavėžėjimą Kretingos savivaldybėje

2015-12-01

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo du skundus ir pradėjo tyrimą dėl Kretingos savivaldybėje Pranciškonų gimnazijai sudaromų galimai išskirtinių teisių į mokinių pavėžėjimą. Prie skundų pridėtas „Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas“. Šio aprašo 31 punktas (konkrečiai šis punktas ir skundžiamas) reglamentuoja, kad: „Kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 km. nuo bendrojo ugdymo mokyklos gyvenančių priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klasių mokinių vežiojimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos ir iki viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos“.

Daugiau naujienų

Agneta Lobačevskytė

Lygių galimybių kontrolierė

Vadovo darbotvarkė        CV


D.U.K.

E-skundai

Atmintinė darbdaviams

Misija, vizija, vertybės