lt
en
Atmintinė darbdaviams

ATMINTINĖ DARBDAVIAMS

1. Darbo skelbime draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę pretendentui dėl (žr. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 11 str.):

 • lyties
 • rasės
 • tautybės
 • pilietybės*
 • kalbos
 • kilmės
 • socialinės padėties**
 • tikėjimo
 • įsitikinimų ar pažiūrų
 • amžiaus
 • lytinės orientacijos
 • negalios
 • etninės priklausomybės
 • religijos

* pilietybė - Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė. 

** socialinė padėtis – fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.

2. Darbo skelbime draudžiama reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę padėtį, amžių, privatų gyvenimą ar šeimos planus (žr. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 16 str.).

Netinkamų skelbimų pavyzdžiai

Rekomenduotinų skelbimų  pavyzdžiai

Siūlomas darbas programuotojui, neturinčiam šeimyninių įsipareigojimų

Siūlomas darbas programuotojui (-ai)

Priimsime pardavimų vadovą, neplanuojantį artimiausius 5 metus šeimos pagausėjimo

Priimsime pardavimų vadovą (-ę)

3. Profesijų ir pareigų pavadinimai

Pareigų, profesijų ir panašūs pavadinimai apibendrintai reiškiami vyriškos giminės daiktavardžiais (žr. 1999 m. lapkričio 4 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. 5 (74)). Skelbimuose pareigybės taip pat gali būti nurodytos abiejų giminių daiktavardžiais.

Netinkamų skelbimų pavyzdžiai

Rekomenduotinų skelbimų pavyzdžiai

Siūlomas darbas administratorei

Siūlomas darbas administratoriui (-ei)

Priimsime buhalterę

Priimsime buhalterį (-ę)

 

Už šių reikalavimų pažeidimą skiriama bauda nuo 40 iki 560 Eur, už pakartotinį pažeidimą bauda nuo 560 iki 1200 Eur (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 81 str.)

Atsisiųsti atmintinę galite paspaudę šią nuorodą.