lt
en
Naujienos

Diskriminuojantys darbo skelbimai: susitikimas su Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija

Rugsėjo 13 dieną Tarnybos atstovės susitiko su Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos nariais. Susitikimas vyko asociacijos prezidento Tomo Bagdanskio iniciatyva, siekiant supažindinti jos narius su diskriminuojančių darbo skelbimų problema darbdavių tarpe Lietuvoje.

Diskriminuojantys darbo skelbimai – tai tokie darbo skelbimai, kuriuose prie profesinių reikalavimų darbuotojų kompetencijai (tokių, kaip išsilavinimo, įgūdžių ar patirties reikalavimai, tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamomis funkcijomis) pateikiami ir su asmens tapatybe susiję reikalavimai, pavyzdžiui, konkrečios lyties, amžiaus, išvaizdos, religijos ir pan.

Lygių galimybių įstatymai draudžia skelbimuose priimti į darbą nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos pagrindu, o taip pat reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę padėtį, privatų gyvenimą ar šeimos planus.

Susitikimo metu asociacijos nariai dalinosi savo patirtimi bendraujant su darbdaviais. Didžioji narių dalis pripažino, kad subjektyvūs reikalavimai darbuotojams darbo skelbimuose atsiranda dėl konkrečių darbdavių užsakymų. Jie dažnai pateikia ne tik su darbo funkcijomis susijusius reikalavimus, bet ir pageidavimus dėl darbuotojo lyties, išvaizdos, amžiaus. Viena susitikimo dalyvių prisiminė, kad teko bendrauti su darbdaviu, kuris prašė rasti darbuotojų pagal konkretaus zodiako ženklą. Yra buvę atvejų, kai darbdavys itin tiksliai pateikė pageidaujamą gyvenimo aprašymą darbuotojui: darbuotoja turėtų būti moteris, išsiskyrusi, turinti du vaikus, buto paskolą banke, gyvenanti konkrečiame bute ir pan., nes darbdavio manymu, tokia darbuotoja bus itin lojali įmonei bei suinteresuota gerai dirbti.  

Su nariais taip pat kalbėta, kaip reikėtų teisingai rengti darbo skelbimus ir apibrėžti darbuotojų pareigas ir funkcijas. Susipažinę su problema, susitikimo dalyviai pažadėjo informacija pasidalinti su kolegomis bei apmokyti savo įmonių darbuotojus, kad jie bendraudami su darbdaviais darbo skelbimus rengtų tinkamai.

Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija vienija 13 įdarbinimo įmonių, veikiančių visoje Lietuvoje. Asociacijos etikos kodeksas numato jos narių įsipareigojimą suteikti lygias galimybes ieškantiems darbo asmenims, nediskriminuojant jų rasės, lyties, religijos, tautybės, neįgalumo ar kitais atžvilgiais. Tarnybos atstovės siūlė įsipareigojimą papildyti visais Lygių galimybių įstatyme numatytais diskriminacijos pagrindais, įtraukiant lytinės orientacijos, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, etninės priklausomybės pagrindus.

2015 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje atlikti 76 tyrimai dėl diskriminuojančių darbo skelbimų. Šiais metais dėl tokių skelbimų pradėti 65 tyrimai. Didžiojoje diskriminuojančių skelbimų dalyje nurodomi reikalavimai, teikiantys pirmenybę lyties, amžiaus ir išvaizdos atžvilgiu.

Diskriminuojantys darbo skelbimai užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 28 iki 579 eur. Asmenims, baustiems administracine bauda, užtraukia baudą  nuo 579 iki 1158 eur.

Nepateikimas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų reikalavimu informacijos, dokumentų ir medžiagos, būtinos Tarnybos funkcijoms atlikti, atsisakymas pasiaiškinti, taip pat kitoks trukdymas įgyvendinti Tarnybos pareigūnams įstatymo suteiktas teises – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 144 iki 289 eur. Asmenims, baustiems administracine bauda, užtraukia baudą  nuo 289 iki 579 eur.

Atmintinė darbdaviams, kaip teisingai rengti darbo skelbimus