lt
en

Kas yra lyčių kvotos ir kaip jos veikia?

2021-01-19

Kvota – tai priemonė, kuria siekiama paspartinti lyčių lygybę užtikrinantį dalyvavimą ir atstovavimą, nustatant apibrėžtą vietų, kurias turi užimti moterys arba vyrai, skaičių arba procentą. Tokios kvotos gali būti įtvirtintos įstatymais arba savanoriškos. Kvotos gali būti taikomos siekiant panaikinti ankstesnį lyčių disbalansą skirtingose srityse ir skirtingais lygmenimis, įskaitant politines asamblėjas, sprendimų priėmimo pozicijas viešajame, politiniame ir ekonominiame gyvenime (įmonių valdybose), taip pat siekiant užtikrinti moterų dalyvavimą ir įtraukimą į tarptautines organizacijas.

Kontrolierė ragina užtikrinti lygiavertį žmonių su sunkia negalia ugdymą

2021-01-11

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją siūlydama sudaryti darbo grupę, užtikrinsiančią žmonių su sunkia negalia ugdymąsi ir po 21-ojo gimtadienio.

Universalaus dizaino užtikrinimas kuria pasaulį, tinkamą visiems

2020-12-17

Universalaus dizaino sąvoka dažnai painiojama su aplinkos pritaikymu individualius poreikius turintiems žmonėms, tačiau tai nėra visiškai tikslus apibrėžimas. Universalus dizainas – tai produktų, aplinkos, programų ir paslaugų dizainas, kuris suteikia vienodą galimybę tuo pačiu daiktu naudotis visiems vartotojams neišskiriant jų pagal galimybes. Universalus dizainas gali įtraukti ir pagalbinius įrenginius, skirtus konkrečioms žmonių su negalia grupėms, kai tai yra būtina.

Diskriminacija darbe. Ką privalo daryti darbdavys, kad jos nebūtų?

2020-12-16

Diskriminacijos prevenciją darbovietėje reglamentuoja Lygių galimybių įstatymas, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas bei Darbo kodeksas. Pastarasis skelbia, kad darbdavys privalo ne tik pats nediskriminuoti darbuotojų, bet ir imtis aktyvių priemonių lygių galimybių politikos užtikrinimui organizacijoje.

Danijos verslininkas: šeimai palanki darbo aplinka gerina įmonių reputaciją ir didina pelną (II dalis)

2020-12-11

Daug laiko Lietuvoje leidžiantis verslo konsultantas danas Henrik Vester-Andersen pasakoja apie tai, kiek valstybė ir verslas Danijoje investuoja į pagalbos šeimai įrankių kūrimą, nes pragmatiškieji danai paskaičiavo, kad šeimai palanki darbo aplinka yra užburtas ratas, kuris pats save stiprina, dėl to auga įmonių pelnas ir valstybės ekonomika.

Daugiau naujienų

Kontrolierė ragina užtikrinti lygiavertį žmonių su sunkia negalia ugdymą

2021-01-11

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją siūlydama sudaryti darbo grupę, užtikrinsiančią žmonių su sunkia negalia ugdymąsi ir po 21-ojo gimtadienio.

Kontrolierė: Meilės Lukšienės premijos teikėjai diskriminuoja vyresnius mokytojus

2020-11-30

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad Meilės Lukšienės premijos teikimo tvarka pažeidžia vyresnių mokytojų teisę gauti šį apdovanojimą.

Diskriminacija įsidarbinant: kandidatė buvo priversta kalbėti angliškai

2020-11-25

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė įspėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus, diskriminavusius įsidarbinti norėjusią kandidatę dėl konkursui pasirinktos kalbos.

Užimtumo įstatymo autoriai riboja trisdešimtmečių galimybę praktikuotis

2020-11-13

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė kreipėsi į Seimo narius bei Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją atkreipdama dėmesį, kad Užimtumo įstatymu ribojama vyresnių asmenų galimybės atlikti savanorišką praktiką.

Tyrimas nustebino: visuomenė stipriai palaiko vyrų įsitraukimą į šeimos gyvenimą

2020-11-10

Visuomenė stipriai palaiko aktyvų vyrų įsitraukimą į šeimos gyvenimą. Naujausio Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimo rezultatai nustebino: visuomenė palankiai vertina tėviškumą, šeimyniškas vyro savybes, aktyvesnį vyro vaidmenį šeimoje ir palaiko visus vyrus, kurie nenori būti tik „popieriniais“ ar „savaitgaliniais“ tėčiais. Tarnyba šiuos rezultatus pristatė, pradėdama socialinę kampaniją „Būti tėčiu – didžiausia dovana“.

Daugiau naujienų