lt
en
2015

2016 m. balandžio 18 dieną Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu organizavo Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus 2015, kurių metu buvo apdovanoti labiausiai 2015 metais lygybės ir įvairovės srityje nusipelnę asmenys, organizacijos, iniciatyvos. Iškilminga apdovanojimų ceremonija vyko Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. 

Apdovanojimų laureatai

Asmenys, organizacijos, įvairios iniciatyvos, projektai, idėjos, poelgiai ir veiksmai, prisidėję prie lygybės ir įvairovės sklaidos bei puoselėjimo buvo apdovanoti šiose 9 kategorijose:

Lyčių lygybės apdovanojimas

PILIETINĖ INICIATYVA „MOTERYS KALBA“. Už jaunų feminisčių komandos drąsą dalintis istorijomis lyčių ne/lygybės tematika, taip įkvepiant kitas moteris kalbėti aktualiomis temomis.

Pilietinės iniciatyvos "MOTERYS KALBA" komanda

„Moterys kalba“ yra pilietinė iniciatyva, kurią vykdo 5 skirtingų profesijų moterys. Veikla plati – nuo socialinių projektų iki stand up komedijų žanro. Dominančios temos: lyčių lygybė, grožio kulto pasekmės, moters įvaizdžio formavimas viešoje erdvėje, moterų lyderystė, lyčių stereotipai, diskriminacija dėl lyties, seksizmas, seksualinė prievarta, fizinis ar psichologinis smurtas. Savo veikla siekia skleisti lyčių lygybės idėjas ir šviesti visuomenę probleminiais socialiniais klausimais, stiprinti moterų pasitikėjimą savimi ir moterų tarpusavio solidarumą. Į priekį veda nepasitenkinimas esama situacija ir noras įgalinti moteris būti drąsiomis ir savarankiškomis. Pilietinė iniciatyva palaiko įvairovę ir skatina moteris išsilaisvinti iš steoreotipais sukurtų rėmų, siekia įvairaus, tikroviško ir pagarbaus moters vaizdavimo žiniasklaidoje.

Viena garsiausių 2015 metų iniciatyvų – videoprojektas #MUSUDAUG

Tautų dialogo apdovanojimas

PILIETINĖ INICIATYVA „PRIIMSIU PABĖGĖLĮ“. Už savanoriškas pastangas kurti saugią erdvę naujai atvykusiems ir prieglobsčio prašantiems kitų tautų, kultūrų ir religijų žmonėms.

„Priimsiu pabėgėlį“ – tai savanoriškais pagrindais susibūrusi pilietinė iniciatyva, kuriai svarbi pabėgėlių integracija Lietuvos visuomenėje. Pilietinių akcijų metu organizatoriai siekia atkreipti visuomenės dėmesį į problemos mastus, griauti mitus apie prieglobsčio prašymą ir pabėgėlio statusą, skatinti tarpkultūrinę ir tarpreliginę darną. Savanoriai prisideda prie greitesnės pabėgelių integracijos naujoje valstybėje, suteikiant pabėgėliams laikinus arba nuolatinius namus, mokant juos lietuvių kalbos, istorijos, padedant finansiškai ar duodant daiktų, supažindinant su miestu, teikiant teisinę pagalbą, padedant atvykusiems lengviau integruotis į naują kultūrą, taip mažinanant stereotipinius požiūrius į pabėgėlius.

Daugiau: http://straipsniai.pabegelis.lt/

 Vaivorykštės apdovanojimas

TĖVŲ, TURINČIŲ LGBT VAIKŲ, PARAMOS GRUPĖ. Už pirmą kartą istorijoje parodytą drąsą susiburti į paramos grupę, už tėvų paramą vienas kitam, advokatavimą savo vaikams, už tai, kad tėvai, turintys LGBT vaikų, nebesijaučia tokioje situacijoje vieni.

2015 metais startavusi iniciatyva pirmą kartą Lietuvoje subūrė tėvus, turinčius homoseksualius, biseksualius ir translyčius (LGBT) vaikus, į paramos grupę. Tėvai, iš pradžių turėję teikti emocinę paramą vienas kitam, tapo ir savo vaikų advokatais viešojoje erdvėje. Per metus šios grupės nariai komentavo žiniasklaidos priemonėse, davė interviu, pasakojo savo patirtis. Žmonės, pradėję nuo nulio, pasiekė labai daug – apie 20 radijo/interneto žiniasklaidos interviu.  Užsiėmimų metu saugioje aplinkoje galima dalintis mintimis, jausmais, pasitikėti vieniem kitais ir, svarbiausia, nebesijausti, kad tokioje situacijoje esate tik Jūs.

Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“

LINA PLIOPLYTĖ/FILMAS „AMŽINAI STILINGOS“. Už stilingą akibrokštą jaunystės kulto apsėstai visuomenei ir drąsios ir išdidžios senatvės pareiškimo pristatymą dokumentiniame filme „Amžinai stilingos“.

 

 

„Aš niekada nenorėjau atrodyti jaunai, norėjau atrodyti pritrenkiančiai“, – sako viena iš režisierės Linos Plioplytės filmo „Amžinai stilingos“ herojų. Tai drąsios, nepriklausomos, ryškios ir stilingos niujorkietės. Jos nedūsauja dėl prabėgusios jaunystės, o džiaugiasi kiekviena diena. „Amžinai stilingos“ – ne tik filmas, tai gyvenimo būdas, judėjimas, prie kurio prisijungti gali ir turi kiekvienas. Režisierės Linos Plioplytės filmuojamoms damoms nuo 62 iki 95 metų. Tai drąsios, nepriklausomos, ryškios ir stilingos niujorkietės. Jos nedūsauja dėl prabėgusios jaunystės, o džiaugiasi kiekviena diena. Moterys važinėja spalvingais dviračiais, plepa su draugėmis, lankosi vakarėliuose, eksperimentuoja su individualiu stiliumi ir mokosi naujų dalykų, kuriems vis neatrasdavo laiko. Mada šiame filme tampa saviraiškos priemone, leidžiančia senti pakelta galva.

Filmas „Amžinai stilingos“ – tai akibrokštas jaunystės kulto apsėstai Vakarų kultūrai. „Amžinai stilingos“ – ne tik filmas, tai gyvenimo būdas, judėjimas, prie kurio prisijungti gali ir turi kiekvienas.

Įveiktos kliūties apdovanojimas

KRISTINA DŪDONYTĖ. Už įkvėpiantį pavyzdį ir ryžtą savo profesinėje ir visuomeninėje veikloje šalinti kliūtis žmonėms su negalia gyventi orų ir visavertį gyvenimą.

Kristina Dudonytė

Kristina Dūdonytė – jauna, aktyvi, savo pavyzdžiu kitus neįgaliuosius jaunuolius įkvepianti mergina. Baigusi anglų kalbos filologijos ir tarptautinio verslo studijas Kaune, dirbo Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centre. Kristina aktyviai įsitraukė į Alytaus miesto negalios politikos strategijos kūrimą, organizuoja socialines akcijas, dalyvauja Europos nepriklausomo gyvenimo tinklo veikloje.

Religijų įvairovės apdovanojimas

AUŠRA PAŽERAITĖ. Už aktyvų ir nuoseklų mokslinį darbą, sklaidant vyraujančius mitus ir stereotipus apie religijas, viešinant tyrimus žiniasklaidoje, kuriant atviresnę visuomenę, besidominčią religijų įvairove.

Aušra Pažėraitė

Dr. Aušra Pažėraitė, VU Religijos studijų ir tyrimų centro religijų istorijos docentė, Lietuvos religijotyrininkų draugijos valdybos narė, ISORECEA (International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association) narė, AAR (American Academy of Religion) narė, ISSR/SISR (International Society for the Sociology of Religion /Société Internationale de Sociologie des Religions) narė,Lietuvos filosofų draugijos narė. Dar vidurinėje mokykloje mokydamasi sovietiniu laikotarpiu aktyviai dalyvavo pogrindiniame ir Katalikų Bažnyčios gyvenime ir disidentinėje veikloje. Nepriklausomybės laikotarpiu siekia skatinti ir plėsti Lietuvoje religinių mažumų pažinimą ir aktyviai remia jų lygiateisiškumą. Nuo 2004 metų viešojoje erdvėje taip pat akyviai dalyvauja viešose diskusijose radijo laidose su Romos Katalikų Bažnyčios atstovais, palaikydama žmogaus teisių klausimus ir feminizmo siekius.

Metų proveržio apdovanojimas

EGLĖ JOKUŽYTĖ. Už regos negalią turinčių ir matančių žmonių suartinimą jaučiant knygas.

Eglė Jokužytė

Eglė Jokužytė – VšĮ „Verslas ar menas“ steigėja ir leidėja. Savo veikloje ji įgyvendina socialinius projektus, kuriuose atskleidžiami regos negalią turinčių vaikų gabumai ir leidžiantys regintiems vaikams pažinti neregių gyvenimą. Pagrindinė veiklos sritis yra leidyba - leidžia leidinius, pritaikytus visiems - regintiems ir neregiams vaikams. Jos siekis, jog neregiai vaikai turėtų  knygų, kurios būtų gražios ir įdomios. 2015 metais išleista knyga Leonardo da Vinci pasakos „Sparnuotos raidės“, atspausdinta reginčiųjų ir Brailio raštu, Lietuvos knygos meno konkurse išrinkta Gražiausia 2015 metų knyga. Ji ypatinga tuo, kad tekstas pateiktas ne tik įprastu ir akliesiems skirtu Brailio raštu, bet regimosios iliustracijos taip pat papildytos iškiliosiomis, kad būtų suprantamos lytint. Regintieji vaikai žaidybine forma, liesdami knygos paveikslėlius užmerktomis akimis, atpažįsta iliustracijas taip, kaip tai daro neregiai, o šalia esantis Brailis padeda suprasti, kad yra žmonių, kurie knygas skaito pirštais. Regos negalią turintiems vaikams – tai galimybė skaityti tas pačias knygas kaip ir regintiesiems. Jie gali skaityti kartu su reginčiais šeimos nariais, draugais, gali jaustis pranašesni, nes moka skaityti Brailio raštą. Šios knygos neregiams vaikams leidžia  pasijausti lygiaverčiais skaitytojais, o reginčiuosius vaikus moko tolerancijos skirtingiems žmonės bei ugdomos jų socialinės vertybės. 

Video apie knygą „Sparnuotos raidės“ : https://www.youtube.com/watch?v=JpLJekSUgMc

Žiniasklaidos balso apdovanojimas

ARTŪRAS MOROZOVAS. Už socialiai jautrios fotografijos Lietuvos žiniasklaidoje vystymą, požiūrio apie pažeidžiamas visuomenės grupes keitimą, darbą pabėgėlių iš Sirijos ir kitų arabų šalių migracijos metu, Ukrainos kovos už laisvę fiksavimą.

Artūras Morozovas

Artūras Morozovas – jaunosios kartos fotografas. Socialiniuose projektuose, kaip „Vienodos Dienos“, fiksuoja moteris, gyvenančias įkalinimo įstaigose ir auginančias vaikus. Jo nuotraukos ir istorijos iš migrantų kelio keičia žmonių požiūrį, mažina neigiamus stereotipus. Fotografas taip pat jau du metus fiksuoja Ukrainos kovą už laisvę.

Su fotografo darbais galite susipažinti čia: http://www.artmor.lt/

Gyvenimo nuopelnų apdovanojimas

DANUTĖ MITUZIENĖ. Už įvairialypės bendruomenės vienijimą, ištikimybę lygių galimybių principams ir pagarbą žmonių įvairovei. Apdovanojimas skiriamas asmeniui už gyvenimo nuopelnus žmogaus teisių srityje, kurio aktyvūs ir iniciatyvūs veiksmai prisidėjo prie lygybės, įvairovės ir tolerancijos idėjų skatinimo ir puoselėjimo.

Danutė Mituizienė

Nevalstybinio vaikų darželio „Nendrė“ direktorė Danutė Mituzienė sukūrė Lietuvoje visiškai naują ir pavyzdinį ikimokyklinės ugdymo įstaigos veiklos modelį. Prevencinės iniciatyvos ir projektai, skirti gatvės ir nepasiturinčių šeimų vaikams, ilgainiui išsikristalizavo į sumanymą padėti vienišiems, socialiai remtiniems  tėvams integruotis į darbo rinką, sudaryti sąlygas visaverčiam jų vaikų ugdymui, ginti jų teises ir padėti išsaugoti šeimas.  1998 metais įkurta „Nendrė“  tapo tikru socialinių paslaugų centru vaikams ir jų tėvams. Centras įsikūręs viename skurdžiausių Vilniaus miesto mikrorajonų Šnipiškėse, Giedraičių gatvėje, kur daugelyje namų  iki šiol nėra tinkamų inžinerinių komunikacijų ir centrinio šildymo. Čia gyvenančioms šeimoms toks centras – vienintelė galimybė gauti kokybiškas vaikų priežiūros, ugdymo bei socialines paslaugas. Daug dirbama ir su etninių mažumų vaikais bei jų tėvais, siekiant išsaugoti šeimų tautinę tapatybę, puoselėjant šeimos vertybes ir tradicijas. Tiek vaikams, tiek tėvams organizuojamos veiklos akcentuojant lygias lyčių galimybes, kovojant su lyčių stereotipais. Daug dėmesio skiriama smurto prevencijai.

 

Laimėtojams įteiktos menininko Viktoro Dailidėno statulėlės. 

Renginio metu koncertavo Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinė grupė „Jazz Island“ ir Čiurlionio kvartetas. Filharmonijos fojė pristatytos dvi parodos: asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ ir Švedijos instituto parengta paroda „AccessAbility“ ir Neringos Rekašiūtės fotografijų paroda „Islamas Lietuvoje".

Renginį vedė Richardas Jonaitis. Renginio fotografas Dovydas Lopetaitis (Vilnius Life Style).

Renginio nuotraukos ČIA.

 Visi šių metų nominantai

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2015 informaciniai rėmėjai: