lt
en
Darbo užmokestis

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Lentelė su atlyginimų duomenimis pagal pareigybes