lt
en
BREAK! – kova su lyčių stereotipais naudojant įvairių medijų turinį ir priemones

Trukmė: 2017 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželis 30 d.

Tikslas – kelti sąmoningumą dėl neigiamo lyčių stereotipų poveikio ir, pasitelkiant įvairias medijas, siekti išvengti lyčių segregacijos švietime ir profesijų pasirinkime.

Pareiškėja: Lyčių lygybės ir lygių galimybių komisaro tarnyba (Estija)

Partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Estijos nacionalinis transliuotojas, Talino universitetas, INNOVE fondas (Estija), Socialinės apsaugos ir sveikatos ministerija (Suomija), Socialinės gerovės ministerijos Lyčių lygybės centras (Islandija).

Finansuojama Europos Sąjungos Teisingumo ir vartotojų generalinio direktorato.

Projekto uždaviniai ir veiklos:

1. Metodologija

Šis uždavinys bus skirtas projekto metodologijos kūrimui, analizuojant tikslinę auditoriją, jos profilį, įvertinant kaip veiklos darys poveikį nuostatoms ir auditorijos elgesiui. Veiklos apims literatūros analizę, atkreipiant dėmesį į žiniasklaidos vaidmenį ir įtaką vaikams ir jaunimui bei lyčių stereotipus ir lyčių segregaciją Lietuvoje, Estijoje ir kitose projekto šalyse.

2. Serialas

Dešimties serijų intriguojantis, draminis serialas apims įvairius lyčių stereotipus. Serijos bus subtitruotos ir lietuvių kalba, jos bus pasiekiamos internetu.

3. Viešinimas skirtingose medijose

Tas pats turinys bus viešinamas skirtingose medijose (radijo laidose, per švietimą nuotoliniu būdu, socialinias medijas, renginius, interneto svetainę ir blogus). Bus siekiama įtraukti jaunus žmones, padėti jiems atpažinti lyčių stereotipus ir kovoti su lyčių diskriminacija. Kampanija truks vienerius metus.

4. Švietėjiškos ir į karjerą orientuotos veiklos

Siekiant užtikrinti ilgalaikį sukurtos medžiagos naudojimą ir jos poveikį, bus sukurtos specialios gairės ir mokymų sistema, skirta mokytojams ir karjeros patarėjams. Bus siekiama, kad sukurta medžiaga naudotųsi profesionalai savo kasdienėje veikloje.