lt
en
Naujienos

Dažniausiai pasitaikančios darbo skelbimų klaidos (atnaujinta 2017 vasario 8 d.)

Lygių galimybių įstatymai draudžia skelbimuose priimti į darbą nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos pagrindu, o taip pat reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę padėtį, privatų gyvenimą ar šeimos planus.

Didžiojoje diskriminacinių skelbimų dalyje nurodomi reikalavimai, teikiantys pirmenybę lyties, amžiaus ir išvaizdos atžvilgiu. Pastebėtina, kad šie reikalavimai dažniau priskiriami moterims nei vyrams.

 

 

Diskriminacinių darbo skelbimų pavyzdžiai:

Dienos pietų kavinėje reikalinga virėjos padėjėja.

Reikalavimai: spartumas, greita orientacija, atsakingumas. Pageidautinas amžius ne daugiau kaip 50 m.

Darbas picerijoje prie užsakymų ir baro.

Reikalavimai: iki 25 metų, darbšti, mandagi.

Įmonė ieško pardavėjos visai darbo dienai Naujojoje Vilnioje. Reikalavimai: darbas kompiuteriu, lietuvių kalbos mokėjimas puikiai, ne vyresnė nei 40 metų.

Mergaitės, kurios gyvenate Šiauliuose, kreipiuosi į jus! J Ieškome naujo komandos nario! Jei mėgsti bendrauti, esi draugiška ir dievini gražų įdegį – siųsk savo CV. BŪTINAI PRIDĖKITE SAVO NUOTRAUKĄ J

Ieškome naujos savo komandos narės, kineziterapeutės – trenerės darbui, grupinėms treniruotėms vesti. Turime tik keletą reikalavimų – baigus kineziterapijos studijas, sportiškos išvaizdos, laisvai bendraujanti J Darbo patirtis nebūtina, prieš pradedant dirbti apmokome.

Įmonė ieško gabaus, guvaus ir protingo vaikino. Šiuo metu intensyviai ieškoma Svarbių klientų vadybininko. Šios pareigos apima įmonės produktų pardavimus Lietuvos tinklams: Maximai, Norfai ir Lidl. Tai ilgalaikių santykių palaikymas, bendradarbiavimo vystymas, derybos, pardavimų rezultatų analizė, kainodara, pardavimų palaikymo planavimas ir kt.

Apibendrinus darbdavių paaiškinimus dėl pirmenybės įsidarbinant suteikimo, galima išskirti dvi darbdavių grupes:

  • pirmoji ir didžiausia darbdavių grupė nebuvo girdėjusi apie įstatyminę pareigą užtikrinti lygias galimybes;
  • antroji grupė sąmoningai ir tikslingai siekė į tam tikras pareigas priimti tik konkrečios lyties ar amžiaus asmenis. Dažniausiai darbdaviai tam tikras profesijas sieja tik su moteriškąja lytimi, pavyzdžiui: auklės, pardavėjos prekybos salėje, biuro administratorės, valytojos, kambarių tvarkytojos. Taip pat tenka pastebėti, kad dažnai įstatymą pažeidžiančiuose darbo skelbimuose moterims nustatomas aukštesnis amžiaus kriterijus nei kitoms pareigybėms: jeigu pareigos siūlomos moterims, amžiaus riba dažniausiai būna iki 35 metų, jeigu pareigų pavadinimas yra neutralus, nesusijęs su lytimi, amžiaus riba gali būti 45 metai ir daugiau.

Rečiau, bet taip pat pasitaiko, kad darbdaviai darbo skelbimuose nurodo:

  • reikalavimą turėti nuosavą automobilį. Tai yra galima diskriminacija socialinės padėties pagrindu, kuomet asmenys, neturintys automobilio, atsiduria nepalankesnėje situacijoje lyginant su asmenimis, turinčiais automobilį;
  • reikalavimą mokėti konkrečią užsienio kalbą, nors pareigybės aprašyme nėra nurodomos darbuotojo funkcijos, tiesiogiai susijusios su reikalaujamos kalbos įgūdžių panaudojimu;
  • pageidavimą dėl šeiminės padėties (pavyzdžiui, neturėti šeiminių įsipareigojimų, neturėti mažų vaikų, kad vaikai būtų paaugę ir pan.);
  • amžiaus apribojimus, pabrėžiant, kad darbas siūlomas jaunatviškame, energingame kolektyve, tokiu būdu siekiant įdarbinti tik jaunus asmenis.

Pabrėžtina, kad visi reikalavimai, nurodomi darbo skelbimuose, turi būti pagrįsti bei tiesiogiai susiję su darbuotojo darbo funkcijomis.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – VLKK) nutarimu „Dėl pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir panašių pavadinimų“, pareigų ir profesijų pavadinimai apibendrintai reiškiami vyriškosios giminės daiktavardžiais, pvz.: direktorius, vadybininkas, gydytojas. Todėl darbo skelbimai, kuriuose nurodoma, kad darbas siūlomas auklėtojuipedagoguikasininkui ir t.t. nebus laikomi diskriminaciniais ar pažeidžiančiais lygių galimybių įstatymus. Nepaisant minimo VLKK nutarimo, Tarnyba rekomenduoja pareigas darbo skelbimuose visada reikšti vyriškosios ir moteriškosios giminės daiktavardžiais ar prie vyriškosios giminės daiktavardžio pridedant moteriškosios giminės daiktavardžio galūnę.

2015 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje atlikti 76 tyrimai dėl diskriminacinių darbo skelbimų. 2016 metais dėl tokių skelbimų buvo atlikti 32 tyrimai bei susisiekta su 54 darbdaviais vykdant sąmoningumo didinimo kampaniją „Už kompetenciją“. Vykdydami kampaniją Tarnybos darbuotojai, gavę informaciją apie diskriminacinį darbo skelbimą, susisiekia su darbdaviu ir jį informuoja apie lygių galimybių pažeidimą. Darbdaviui sutikus informaciją pataisyti ar pakeisti, oficialus tyrimas nėra pradedamas.  Šiemet gauta informacija apie 14 diskriminacinių skelbimų bei jau pradėti 2 skundų tyrimai.

Atmintinė darbdaviams, kaip teisingai rengti darbo skelbimus 

Daugiau diskriminuojančių darbo skelbimų pavyzdžių: