lt
en
Naujienos

„EIT Food“ konkursas, skirtas moterims, nepažeidžia vyrų teisės kurti verslus

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė atliko tyrimą ir konstatavo, kad Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) konkursas, skirtas paskatinti moterų įgalinimą žemės ūkio ir maisto pramonės startuolių sektoriuje, nediskriminuoja vyrų.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas numato išimtį, pagal kurią paslaugos ir lengvatos gali būti teikiamos tik vienos lyties asmenims.

Tyrimą dėl galimos diskriminacijos kontrolierė pradėjo gavusi gyventojo skundą dėl „EIT Food“ konkurso sąlygų.

„EIT Food“ yra Europos Sąjungos įsteigta maisto inovacijų iniciatyva, kuria siekiama kurti tvaresnę, sveikesnę ir patikimesnę maisto sistemą. 2021 metų kovą „EIT Food“ Bulgarijoje, Estijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir kitose šalyse paskelbė konkursą pagal programą EWA (angl. Empowering Women in Agrifood). Teisę organizuoti šį konkursą mūsų šalyje laimėjo Lietuvos inovacijų centras.

Dalyvauti EWA programoje kviestos moterys, turinčios verslo idėją ar ne vėliau nei prieš dvejus metus pradėjusios vystyti startuolį (verslą pradedančią įmonę). Pagal konkurso sąlygas, Lietuvos inovacijų centras atrinks dešimt pradedančių verslininkių. Pusmetį jos individualiai dirbs su patyrusiais mentoriais, dalyvaus seminaruose bei mokymuose, turės galimybę užmegzti naudingas pažintis „EIT Food“ bendruomenėje. Geriausiai pasirodžiusi dalyvė laimės 10 tūkst. eurų, moteris, užėmusi antrą vietą, bus apdovanota 5 tūkst. eurų vertės čekiu.

Pagal minėtą įstatymą, lygių galimybių pažeidimu laikomi bet kokie veiksmai, kuriais asmuo diskriminuojamas dėl lyties. Moterims ir vyrams sudaromos skirtingos paslaugų ar užimtumo sąlygos nelaikomos diskriminacija, jei jas pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Tai reiškia, kad tikslas turi būti pagrįstas, o priemonės yra proporcingos ir nepadaro reikšmingos žalos kitiems.

Lietuvos inovacijų centro atstovu teigimu, EWA programa siekiama mažinti lyčių atotrūkį žemės ūkio ir maisto pramonės startuolių sektoriuose.

Esamą faktinę lyčių nelygybę rodo investicijų tyrimai. Pavyzdžiui, 2020 metais Centrinėje ir Rytų Europoje moterų įkurti startuoliai pritraukė tik 1 proc. visų investicijų. Centro duomenimis, 2020 metais Baltijos valstybėse moterų įkurti startuoliai pritraukė vos 0,28 proc. visų investicijų. Tik penktadalis Centrinėje ir Rytų Europoje  įkurtų žemės ūkio ir maisto pramonės startuolių buvo įsteigti moterų. Akivaizdu, jog moterys, siekiančios įsitvirtinti šiame sektoriuje, susiduria su papildomomis kliūtimis. Tad programa sprendžiama problema yra reali ir jos išsprendimą įmanoma paspartinti taikant atitinkamas priemones.

EWA yra suderinta su Europos Komisijos lyčių lygybės strategija 2020–2025 metams. Tarptautinės direktyvos, kurias Lietuvai privalu perkelti į savo teisinę sistemą, skelbia, kad moterų ir vyrų lygybė yra vienas iš pagrindinių ES principų. Tai reiškia, kad lengvatos, kurios paskatintų didesnį moterų užimtumą vyrų dominuojamuose sektoriuose, neprieštarauja Lietuvos įstatymams.  

B. Sabatauskaitė nustatė, kad EWA programos taikymas tik moterims iš esmės nesumenkina vyrų galimybių kurti verslus žemės ūkio ar maisto pramonės sektoriuose. „Programos priemonės taikomos tik mažam ratui potencialių verslininkių, todėl ši programa neiškreips rinkos, nesukurs dirbtinės konkurencijos, neatims išteklių ir kitaip netrukdys vyrams plėtoti savo idėjų“, – sako ji.

Priemonės, skatinančios vyrų įsitraukimą į moterų dominuojamas veiklos sritis, taip pat būtų teisėtos. Žinoma, jei jos neprieštarautų Moterių ir vyrų lygių galimybių įstatymui.