lt
en
Lygių galimybių integravimo įrankiai

 

DARBDAVIAMS

Informacinis lygybės planavimo portalas www.lygybesplanai.lt

Praktinis įrankis „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams“ (2018)

Nemokami e-kursai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“

Nemokami e-kursai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams“

Atmintinė darbdaviams apie darbo skelbimų rengimą

Lygių galimybių integravimo žingsniai

Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos

Atmintinė „Saugios ir pagarbios darbo aplinkos kūrimas“

Atmintinė „Asmeninio gyvenimo ir darbo derinimas: pokyčių užtikrinimo etapai“

Lygių galimybių matavimo priemonė „Lygių galimybių liniuotė“

Lyčių lygybės matavimo priemonė „Lyčių lygybės liniuotė“

Prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas „Internetas visiems“

Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonių kontrolinis sąrašas

Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonių aprašas

Informacinis portalas apie darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą www.daugiaubalanso.lt

Lygios galimybės darbovietėje: vadovas darbdaviams (2020)

Atmintinė Lygių galimybių politikos diegimas organizacijose

Leidinys apie psichikos sveikatą, jos stiprinimą, krizių valdymą darbovietėje Psichikos sveikata darbe

Atmintinė Tinkamas sąlygų pritaikymas žmonėms su negalia – kaip tai įgyvendinti darbovietėje

SAVIVALDYBĖMS

ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

Praktinis įrankis „Nuo A iki Z. Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms“ (2018)

Interaktyvusis lyčių lygybės statistikos atlasas (žemėlapis)

Interaktyvus žaidimas mokiniams ir mokytojams „Istorija apie lyčių skirtumus“

Vadovėlių ir kitų mokymos (-si) priemonių vertinimo lyčių aspektu apžvalga (2019)

Metodinė medžiaga pedagogams ir karjeros konsultantams ugdant moksleivius karjerai

Atmintinė „Įtrauki mokykla: kaip kurti saugią aplinką translyčiams (-ėms) mokiniams (-ėms)“

Atmintinė „Įtrauki mokykla: kaip užtikrinti seksualinio priekabiavimo prevenciją mokykloje“

PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

ŽURNALISTAMS

Atmintinė „Kaina neturi lyties“ apie nediskriminuojančią grožio paslaugų kainodarą Atmintinė su patarimais, kaip rašyti apie smurtą prieš moteris