lt
en
Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJAI / ATSAKINGI ASMENYS 

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nerengia teisės aktų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų, todėl teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nėra atliekamas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Teisės grupės vadovas Vytis Muliuolis, vytis.muliuolis@lygybe.lt, 8 706 63827. 

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas 

Teisės grupės vadovas Vytis Muliuolis, vytis.muliuolis@lygybe.lt, 8 706 63827. 

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Teisės grupės vadovas Vytis Muliuolis, vytis.muliuolis@lygybe.lt, 8 706 63827. 

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. XIV-471 17 straipsnio nuostatomis:

                          Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vadovas (-ė);

                          Lygių galimybių integravimo grupės vadovas (-ė);

                          Teisės grupės vadovas (-ė);

                          Veiklos administravimo skyriaus vedėjas (-a).

Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje

Teisės grupės vadovas Vytis Muliuolis, vytis.muliuolis@lygybe.lt, 8 706 63827.