lt
en
Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJAI / ATSAKINGI ASMENYS 

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nerengia teisės aktų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų, todėl teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nėra atliekamas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis, vytis.muliuolis@lygybe.lt, 8 706 63827. Funkcija paskirta įsakymu nuo 2017 m. rugsėjo 14 d.

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas 

Teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis, vytis.muliuolis@lygybe.lt, 8 706 63827. Funkcija paskirta įsakymu nuo 2017 m. rugsėjo 14 d.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis, vytis.muliuolis@lygybe.lt, 8 706 63827. Funkcija paskirta įsakymu nuo 2017 m. rugsėjo 14 d.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika surinkimas

Pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 18 str. 2 d., lygių galimybių kontrolierių penkeriems metams skiria Seimas Seimo Pirmininko teikimu. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 2-366 patvirtintų Rekomendacijų dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimo 2.1.2 p., dėl informacijos apie asmenį skiriamą lygių galimybių kontrolieriumi pateikimo privalu kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje

Teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis, vytis.muliuolis@lygybe.lt, 8 706 63827. Funkcija paskirta įsakymu nuo 2017 m. rugsėjo 14 d.