lt
en
Mokymai

Diskriminacijos prevencija ir lygių galimybių užtikrinimas“

Seminaras skirtas visoms įmonėms ir organizacijoms, kurios domisi lygių galimybių užtikrinimu organizacijoje, nori padidinti darbuotojų sąmoningumą žmogaus teisių, lygių galimybių temomis ir susipažinti su nediskriminavimo principais.

Seminaro metu dalyviai:

  • sužinos, kas yra lygios galimybės ir kaip jos mus liečia asmeniškai;
  • nagrinės nelygybės ištakas ir statistiką;
  • susipažins su diskriminacijos ir priekabiavimo apibrėžimais;
  • aptars, nuo ko reikia pradėti, norint užtikrinti lygių galimybių politiką organizacijoje.

Seminaro trukmė: 1,5–2 val.

Dalyvių skaičius: 10–30 žmonių grupėje (tos pačios įmonės ar organizacijos darbuotojai).

Seminarą veda: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertės (-ai). Seminaras nemokamas.

Užsisakyti seminarą galima el. paštu vilma.gabrieliute@lygybe.lt arba telefonu 8 5 205 0636. Seminaro turinys koreguojamas atsižvelgiant į poreikių anketoje pateiktą informaciją.

„Lygių galimybių užtikrinimo politika: veiksmų plano ABC“

Seminaras skirtas įmonėms ir organizacijoms, kurios jau turi pasirengusios lygių galimybių politiką. Dalyvauti mokymuose kviečiame įmonės ar organizacijos lygių galimybių ir (ar) įvairovės iniciatyvinės grupės narius, įvairaus lygio vadovus, žmogiškųjų išteklių valdymo specialistus, suinteresuotus darbuotojus.

Seminaro metu dalyviai:

  • gaus žinių, į ką reikia atkreipti dėmesį, užtikrinant lygias galimybes darbovietėje: priimant į darbą, mokant darbo užmokestį, sudarant sąlygas profesiniam tobulėjimui, nustatant darbo trukmę, užtikrinant darbo sąlygų pritaikymą žmonėms su negalia ir pan.;
  • apžvelgs, kas padeda kurti saugią ir prieinamą darbo aplinką visiems darbuotojams be išimties bei aptars sritis, kuriose labiausiai reikia pastiprinimo, siekiant užtikrinti lygias galimybes konkrečioje įstaigoje ar organizacijoje.

Seminaro trukmė: 2–3 val.

Dalyvių skaičius: 10–20 žmonių grupėje (tos pačios įmonės ar įstaigos darbuotojai).

Seminarą veda: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertės (-ai). Seminaras nemokamas, tačiau organizacija įsipareigoja imtis veiksmų, siekiant  lygių galimybių užtikrinimo.

Užsisakyti seminarą galima el. paštu vilma.gabrieliute@lygybe.lt arba telefonu 8 5 205 0636. Seminaro turinys koreguojamas atsižvelgiant į poreikių anketoje pateiktą informaciją.