lt
en
Naujienos

Aukštosios mokyklos domėjosi, kaip reaguoti į seksualinį priekabiavimą

Birželio 12 d. Tarnyboje susirinkę Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai aiškinosi, kaip pagerinti savo bendruomenių apsaugą nuo (seksualinio) priekabiavimo. Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė renginio dalyvius patikino, kad Tarnyba yra pasirengusi bendradarbiauti ir tarpininkauti kolegijoms bei universitetams kartu ieškant bendrų sprendimų.

Į susitikimą su Tarnybos specialistais aukštųjų mokyklų darbuotojai atvyko po apklausos, atskleidusios, kad jų institucijose lygių galimybių – (seksualinio) priekabiavimo bei diskriminacijos dėl lyties – klausimams nėra skiriama pakankamai dėmesio.

A. Skardžiuvienė išreiškė susirūpinimą, kad aukštosiose mokyklose trūkstą patvirtintos tvarkos, kaip vykdyti įvairių priekabiavimo formų prevenciją, ką daryti, kai pažeidžiamos studento, akademinio ar administracinio personalo teisės. Ji atkreipė dėmesį ir į studentų, atvykstančius mokytis ne tik iš Europos Sąjungos, bet ir kitų valstybių, apsaugos poreikį.

Aukštųjų mokyklų atstovai nori pagerinti savo studentų ir darbuotojų apsaugą. Jie svarstė galimybę prevenciją ir išsamią skundų dėl (seksualinio) priekabiavimo bei diskriminacijos tvarką įtraukti į dabar rengiamas universitetų ir kolegijų etikos kodeksų gaires.

Kontrolierė pažadėjo pasidalyti Tarnyboje šią savaitę patvirtinsimomis Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos taisyklėmis, kurios galėtų būti pavyzdžiu, kaip reglamentuoti tokio pobūdžio problemas organizacijose. Ji taip pat užtikrino, kad pasiūlys savo komandos pagalbą rengiant rekomendacijas etikos kodeksams.

Tarnybos specialistai ne tik pateikė apklausos išvadas, bet ir pristatė keletą būdų, kaip aukštosios mokyklos galėtų pagerinti studentų ir darbuotojų apsaugą:

Aiškūs apibrėžimai. Universitetai ir kolegijos turėtų aiškiai įsivardyti, ką laiko priekabiavimu, seksualiniu priekabiavimu ir diskriminacija.

Situacijos analizė. Aukštųjų mokyklų specialistai turėtų periodiškai vykdyti esamos padėties analizę ir pagal tai koreguoti savo vykdomą prevencijos politiką.

Skaidrus mechanizmas. Svarbu, kad mokslo ir studijų institucijose visiems būtų aišku, kaip reaguojama į priekabiavimo atvejus. Taisyklės, reglamentuojančios priekabiavimo ir diskriminacijos atvejus, turėtų būti prieinamos visiems bendruomenės nariams, jie turėtų būti supažindinami su jų nuostatomis. Toks mechanizmas turėtų būti aiškus, aprėpti procedūras ir atsakomybę.

Pasižadėjimas nediskriminuoti. Kita siūloma priemonė – pasižadėjimo nepriekabiauti ir nediskriminuoti įtraukimas į darbo arba studijų sutartis.

Atsakingas asmuo. Svarbu, kad institucijose būtų konkretūs asmenys, atsakingi už priekabiavimo prevencijos priežiūrą. Jis turėtų būti atviri ir prieinami bendruomenei.

Anonimiškumas. Būtina užtikrinti nukentėjusiųjų, apkaltintųjų ir liudijančių asmenų anonimiškumą, jį apsaugoti nuo persekiojimo ir galimos antrinės viktimizacijos.

Pasitikėjimo linija. Aukštosios mokyklos turėtų sudaryti galimybę darbuotojams ir studentams kreiptis ar konsultuotis telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Psichologinė pagalba. Esant galimybėms, kolegijos ir universitetai galėtų teikti profesionalią psichologinę ir emocinę pagalbą.

Į renginį atvyko ir Lietuvos studentų sąjungos atstovai, kurie pristatė balandį–gegužę vykdytos apklausos rezultatus apie studentų patiriamą psichologinį smurtą ir seksualinį priekabiavimą.

Susitikime dalyvavo Aleksandro Stulginskio universiteto, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Kauno kolegijos, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Kauno technikos kolegijos, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto, Klaipėdos valstybinė kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos verslo kolegijos, Marijampolės kolegijos, Mykolo Romerio universiteto, Panevėžio kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos, Šiaulių universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus kolegijos, Vilniaus kooperacijos kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus universiteto atstovai.