lt
en
Naujienos

Kaip išrenkami Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų laureatai?

Nuo kovo 12 d. visuomenė dvi savaites balsuoja, kas labiausiai nusipelnė Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų. Šis vertinimas sudarys pusę galutinio balo, kitą pusę lems į antrąjį posėdį susirinksiančios ekspertų komisijos nariai.

Kandidatų gauti Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus atrankos komisiją tvirtina lygių galimybių kontrolierius. Į jos sudėtį įeina Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo atstovai, taip pat kviečiami ir pasižymėję žmogaus teisių gynėjai, renginio rėmėjai bei partneriai.

Vasario 22 d., pirmojo posėdžio metu, Komisija vertino 139 visuomenės pasiūlytas kandidatūras. Iš jų ji išrinko 25, kurias savo balsais toliau vertina visuomenė.

Pirmajame atrankos posėdyje dalyvavo Sandra Adomavičiūtė (Atviros Lietuvos fondas) prof. Milda Ališauskienė (Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras), Rugilė Butkevičiūtė (Moterų informacijos centras), Vaidilė Čeikutė (AB „Swedbank“), Lina Garbenčiūtė (Lietuvos negalios organizacijų forumas), Aistė Jakštienė (Užsienio reikalų ministerija, ji pavadavo Žmogaus teisių skyriaus vedėją Donatą Butkų), Vilius Mikulėnas (VšĮ Tautinių bendrijų namai), Aurelija Mineikaitė (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), Manefa Miškinienė (Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus m. bendrija), Vytis Muliuolis (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba), Eglė Ruseckienė (AB „Telia Lietuva“), Renata Sagatauskė (UAB „Rimi Lietuva“), Artūras Vasiliauskas (Britų taryba Lietuvoje). Posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja bent 2/3 narių.

Į Komisijos sudėtį taip pat įeina Seimo Žmogaus teisių komiteto narė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Inga Rudzinskaitė (Norvegijos karalystės ambasada), Vladimiras Simonko (Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL).

Kovo 25 d. Komisijos nariai susirinks į antrąjį posėdį, per kurį atiduos balsus už, jų nuomone, labiausiai apdovanojimų nusipelniusius asmenis bei iniciatyvas. Kiekvienoje kategorijoje laureatai išrenkami susumavus tokį patį svorį turinčius Komisijos ir visuomenės balsus.

Pradėdamas darbą kiekvienas Komisijos narys pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą. Jei Komisijos narys yra pats nominuotas ar kitaip susijęs su kandidatais, jis nusišalina nuo balsavimo toje kategorijoje. Sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma balsuojant slaptai. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, rezultatą nulemia Komisijos posėdžiui vadovaujančio nario sprendimas.

Šiemet Komisijos pirmininke išrinkta prof. M. Ališauskienė, ją pavaduoja teisininkas Vytis Muliuolis.

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų statulėlės bus įteiktos aštuoniose kategorijose, t.y. lyčių lygybės, įveiktos kliūties, Vaivorykštės (LGBT* lygiateisiškumo), atviros visuomenės, amžiaus, tautų dialogo, religijų ir įsitikinimų įvairovės, metų proveržio srityse.

Iki kovo 25 d. savo balsą atiduoti galima ČIA.  

Šeštieji Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai bus išdalyti kovo 28 d. Valdovų rūmuose.

Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus 2018 organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu. Šiemet generaliniu rėmėju tapo AB „Swedbank“. Apdovanojimus taip pat remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Atviros Lietuvos fondas, Britų taryba, Norvegijos Karalystės ambasada, UAB „Rimi Lietuva“, AB „Telia Lietuva“.