lt
en
Naujienos

Kontrolierė: vairavimas nėra darbo inspektoriaus pareiga

Organizuodama vyriausiojo darbo inspektoriaus atranką Valstybinė darbo inspekcija (VDI) diskriminavo asmenis su negalia. Tokią išvadą priėmė laikinai lygių galimybių kontrolierės pareigas einanti Seimo kontrolierė Milda Vainiutė.

Tyrimą dėl lygių galimybių pažeidimo kontrolierė pradėjo gavusi gyventojo skundą. Pareiškėjas teigė, kad VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus paskelbto konkurso vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigoms užimti sąlygos buvo diskriminacinio pobūdžio. Skelbiant konkursą reikalauta, kad kandidatas turėtų B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Pareiškėjas, dėl savo negalios neturėjęs teisės vairuoti automobilio, atitiko kitus kriterijus, tačiau vis tik negalėjo pretenduoti į šias pareigas.

VDI, aiškindama konkurso sąlygų pagrįstumą, atkreipė dėmesį į tai, kad po institucijos pertvarkos Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio skyriuose neliko nė vienos vairuotojo pareigybės. VDI atstovų teigimu, inspektoriaus darbas yra mobilus – jam reikia vykti į objektus, kurie kartais nepasiekiami viešuoju transportu. Institucija neturi lėšų pirkti pavežėjimo paslaugų, todėl darbo inspektoriai patys privalo vairuoti VDI priklausančius tarnybinius automobilius.

Apskųsta institucija taip pat pabrėžė, kad vairuotojo pažymėjimo turėjimas yra susijęs su operatyvumo užtikrinimu.

Atlikusi tyrimą M. Vainiutė nustatė, jog šis VDI kriterijus nėra pateisinamas.

„Lėšų taupymas ir veiklos efektyvinimas negali būti įgyvendinami kompetentingų kandidatų lygiateisiškumo sąskaita. Vairavimas yra papildoma funkcija, kuri nėra esminė vykdant nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės pažeidimų prevenciją“, – įvardydama inspektoriaus pareigas sako ji. 

Be prevencinės veiklos, inspektorius taip pat tiria skundus ir pranešimus, tikrina, kaip įgyvendinami darbo įstatymų reikalavimai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, pildo dokumentus, atlieka kitokius darbus.

Išanalizavus oficialų vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybės aprašymą, paaiškėjo, kad jame nėra nė vienos funkcijos, leidžiančios daryti išvadą, jog inspektorius automobilį privalo vairuoti pats. Mobilumo aplinkybę VDI komentuoja tik Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai atsiųstame rašte. Pareiginiuose nuostatuose nurodoma, kad lankytini objektai yra žinomi iš anksto, todėl, net ir nesant vairuotojo, inspektorius gali susiplanuoti kelionę jam tinkamu būdu. Be to, akivaizdu, kad vairuodami automobilį inspektoriai vykdo papildomą – pareigybės aprašyme nenumatytą – funkciją.

M. Vainiutė taip pat pastebėjo, kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas neleidžia vairuoti nepasinaudojus kasdieniu poilsiu, pavargus ar sergant.

„Vairavimas reikalauja intensyvaus susikaupimo ir dėmesingumo. Inspektorius, po pranešimo skubantis į nelaimingo nutikimo vietą ar grįžtantis atgal, tikrai gali būti pavargęs, nedėmesingas eismui, todėl VDI administracija turėtų įvertinti, ar papildomų funkcijų atlikimas yra proporcingas norint užtikrinti efektyvumą“, – teigia laikinai lygių galimybių kontrolieriaus pareigas einanti pareigūnė.

M. Vainiutė kreipėsi į VDI vadovybę rekomenduodama nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus. Ji taip pat kreipėsi į socialinės apsaugos ir darbo ministrą siūlydama apsvarstyti galimybę atkurti VDI anksčiau turėtus vairuotojo etatus.

Su kontrolierės sprendimu galite susipažinti ČIA.