lt
en
Naujienos

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vyresnioji patarėja Laima Vengalė-Dits dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Darbo grupės posėdyje

2013 m. gruodžio 19 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vyresnioji patarėja Laima Vengalė-Dits dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Darbo grupės dėl 2012 m. lapkričio 14 d. Europos Komisijos Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių posėdyje, kuriame buvo pristatyti atlikto tyrimo dėl Pasiūlymo dėl direktyvos siūlomos reguliavimo srities esamos padėties analizės ir poveikio vertinimo rezultatai.

Siūlomoje direktyvoje, kuria siekiama išspręsti rimtą nepakankamo moterų atstovavimo ekonominių sprendimų priėmimo aukščiausiu lygiu srityje problemą, būtų nustatytas kiekybinis tikslas dėl nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų proporcinės dalies biržinių bendrovių valdybose – 40 % iki 2020 m. (valstybinių įmonių atveju – iki 2018 m.). Bendrovės būtų įpareigotos siekti to tikslo, inter alia, nustatydamos nevykdomųjų valdybos narių atrankos ir skyrimo procedūrines taisykles.