lt
en
Naujienos

Profesinių įgūdžių akluosius gali mokyti ir matantis žmogus

Valakupių reabilitacijos centras panaikino reikalavimą aklųjų ir silpnaregių profesijos mokytojui būtinai turėti regėjimo negalią. Pakeista ir nuostata, įvirtinusi, kad pretendentas privalo būti baigęs Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą. Tokį sprendimą administracija priėmė po Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos rekomendacijos.

Lapkritį Tarnyba tyrė, ar pareiginiai nuostatai neprieštarauja Lygių galimybių įstatymui. Juose buvo numatyta, jog dirbti kompiuterinio raštingumo pagrindų mokytoju gali tik regėjimo negalią turintis asmuo, baigęs Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą.   

Centro administracija aiškino, kad tokiais reikalavimais norėjo didinti žmonių su negalią įsitraukimą į darbo rinką, be to, aklas arba silpnaregis mokytojas būtų jautresnis mokinių atžvilgiu. Lygybių galimybių kontrolierės vyresnioji patarėja Laima Vengalė-Dits darbuotojams paaiškino, kaip turėtų būti formuojami nediskriminuojantys ir kartu žmonėms su negalią palankūs pareiginiai nuostatai. Valakupių reabilitacijos centras geranoriškai priėmė Tarnybos siūlomą pagalbą.

Atnaujintuose pareiginiuose nuostatuose dabar akcentuojamos tik kandidato žinios ir kompetencija, bet ne pabrėžiama negalia arba socialinė padėtis įgijus konkrečios mokymo įstaigos siūlomą išsilavinimą.

Pagrindiniai reikalavimai yra šie:

  • būti įgijus aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
  • turėti ekrano skaitymo ir didinimo programų (Jaws for Windows, Supernova, Magic) bei Brailio rašto taikymo įgūdžius, įgytus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre arba kitoje mokymo įstaigoje;
  • turėti pedagoginį išsilavinimą arba būti išklausiusiam pedagoginių ir psichologinių žinių kursą pagal neformaliojo švietimo programas;
  • mokėti taikyti pažangius ir veiksmingus, tyrimais grįstus profesinės reabilitacijos metodus, kompleksinių paslaugų teikimo principus.

Tokios nuostatos netrukdo įdarbinti žmogaus su regos negalia, tačiau sudaro sąlygas pretenduoti ir kitiems asmenims.

Daugiau apie sprendimą skaitykite ČIA.