lt
en
Naujienos

Seminaras-diskusija „Žmogaus teisės Lietuvoje. NVO žvilgsnis“

Seminaro-diskusijos „Žmogaus teisės Lietuvoje. NVO žvilgsnis“ dalyvius pasveikino lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė bei Suomijos ambasadoriaus Lietuvoje ir Baltarusijoje patarėja Maria Ågren. Renginio metu vykusią diskusiją vedė Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Birutė Sabatauskaitė.

Seminaro-diskusijos „Žmogaus teisės Lietuvoje. NVO žvilgsnis“ metu Žmogaus Teisių Stebėjimo Instituto direktorės pavaduotoja teisės klausimais Natalija Bitiukova pristatė naujausios „Eurobarometro“ apklausos „Diskriminacija ES 2015 metais“ rezultatus. Apklausos duomenimis, respondentai iš Lietuvos labiausiai paplitusiomis nurodo diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos (57 proc.), amžiaus (50 proc.) ir lytinės tapatybės (46 proc.). Vis dėlto, nors apklausoje dalyvavę lietuviai diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos išskiria kaip vieną labiausiai paplitusių šalyje, 50 proc. apklaustųjų tuo pat metu yra įsitikinę, jog LGB asmenys nebūtinai turi turėti tokias pačias teises kaip ir heteroseksualūs žmonės.

Minint Tarptautinę Žmogaus teisių dieną Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė atskleidė JTO žmogaus teisių apsaugos mechanizmų teikiamas galimybes užtikrinant žmogaus teises Lietuvoje. Nors Lietuva Konvenciją ratifikavo dar 2010 metais, vis dar ryškus atotrūkis tarp realios situacijos ir Neįgaliųjų teisių konvencijos įtvirtintų teisių užtikrinimo. „Neįgaliųjų klausimai ir poreikiai dar nėra visur ir visada vertinami bendrame kontekste“, – įsitikinusi Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė.

Renginio metu nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius pristatė teisės į lytinės tapatybės pripažinimą ir medicininės lyties keitimą užtikrinimo perspektyvas Lietuvoje. Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugai užtikrinti skirtų LGLleidinių autorius pabrėžė su tarptautiniais translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartais suderinamo nacionalinio teisinio reguliavimo, kuris ne tik sudarytų sąlygas efektyviai įgyvendinti Strasbūro teismo sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, bet ir sukurtų solidų pagrindą mūsų šalyje įtvirtinti greitą, skaidrią ir prieinamą lyties pakeitimo procedūrą, būtinybę Lietuvoje.