lt
en
Religija, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lyties, amžiaus, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų, lytinės orientacijos, socialinės padėties pagrindais Studijų kokybės vertinimo centrui vykdant pretendentų į darbą atranką 2019 09 09

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos religijos pagrindu Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymu 1V-329 patvirtintame Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas, ar įmonė yra fiktyvus tvarkos apraše tyrimo 2019 05 17

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos religijos pagrindu teikiant maitinimo paslaugas laisvės atėmimo įstaigoje tyrimo 2017 08 28

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu nustatant maitinimą asmenims laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose tyrimo  2017 03 31

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos tikėjimo ir religijos pagrindais Molėtų rajono savivaldybėje bei jai nuosavybės teise priklausančiose viešose įstaigose tyrimo 2017 03 01 

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų pagrindu teikiant šokių ir dainavimo pamokų paslaugas VšĮ „TOTORIŲ KULTŪROS CENTRAS“ tyrimo 2017 01 18

Pažyma dėl galimos diskirminacijos įsitikinimų ir pažiūrų pagrindais pretenduojant į Lietuvos žirginio sporto federacijos organizuojamus kursus 2016 11 24

Pažyma dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindais darbo santykių srityje 2016 05 27

Pažyma dėl galimo Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtinto "Kretingos rajono mokyklų vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo" prieštaravimo Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymui tyrimo 2016 02 15

Pažyma dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu tyrimo 2016 02 01

Pažyma dėl galimos diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu atliekant nuolatinę pradinę privalomąją karo tarnybą 2016 01 06

Pažyma dėl galimos diskriminacijos kalbos ir religijos pagrindu Pravieniškių pataisos namuose - atviroje kolonijoje 2015 04 01

Pažyma dėl diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu švietimo srityje 2015 03 10

Pažyma dėl galimos diskriminacijos religijos ir amžiaus pagrindu skiepijant vaikus 2015 01 05