lt
en
Studentų praktika

Studentų praktikos atlikimo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje tvarkos aprašas

Už studentų praktikų organizavimą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje atsakinga Komunikacijos skyriaus vedėja Mintautė Jurkutė, tel. 8706 63854, el. p. mintaute.jurkute@lygybe.lt