lt
en
Nepriklausomos apžvalgos

JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui skirta papildomos informacijos ataskaita, apžvelgiant aspektus, kurių pasigesta valstybės ataskaitoje (2019)

JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui skirta papildomos informacijos ataskaita, apžvelgiant aspektus, kurių pasigesta valstybės ataskaitoje (2019)

Nepriklausoma apžvalga apie Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 m. programos veiksmų plano 2018-2021 m. priemones (2018)

Pažyma dėl nepriklausomos apžvalgos apie priemones lygioms galimybėms užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų strateginiuose planuose (2015)