lt
en
Pranešimai žiniasklaidai

Vilniaus miesto meras diskriminavo asmenis su negalia

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius diskriminavo asmenis su negalia darbo skelbime Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigoms užimti nurodydamas, kad kandidatai privalo gebėti važiuoti dviračiu.

Tyrimas buvo pradėtas gavus pareiškėjo skundą, kuriame teigiama, kad pareiškėjas būtent dėl minėto reikalavimo darbo skelbime negalėjo dalyvauti konkurse dėl jam nustatyto neįgalumo.

Lygių galimybių įstatymas numato, kad, įgyvendindamas lygias galimybes, darbdavys privalo taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, neatsižvelgdamas į asmens negalią. Taip pat įstatyme numatyta pareiga savivaldybėms užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios galimybės, nepaisant negalios. Atsižvelgiant į tai, tyrimo metu buvo vertinama: 1) ar Vilniaus miesto meras tinkamai vykdė įstatyme numatytą pareigą, priimdamas potvarkį dėl pareigybės aprašymo, kuriame direktoriui numatytas reikalavimas – „gebėjimas važiuoti dviračiu“; 2) ar darbo skelbime nurodyti reikalavimai nepagrįstai neapriboja asmenų su negalia galimybių užimti siūlomas pareigas.  

Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius nurodė, jog potvarkiu patvirtintame Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašyme numatytas reikalavimas gebėti važiuoti dviračiu nurodytas atsižvelgiant į būtinybę šios įstaigos vadovui prižiūrėti didelę bei skirtingo reljefo teritoriją, organizuoti joje aplinkosauginę, mokslinę, pažintinę-rekreacinę, edukacinę veiklą. Jo nuomone, mobilumas ir gebėjimas važiuoti dviračiu direktoriui yra objektyvus ir būtinas reikalavimas tinkamam tiesioginių funkcijų vykdymui užtikrinti. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pavaduojantis Arvydas Darulis teigia, kad, atsižvelgiant į tai, kad susisiekimas automobiliu Pavilnių ir Verkių regioninių parkų teritorijoje yra draudžiamas arba apribotas, reikalavimas gebėti važiuoti dviračiu numatytas kaip naudojimasis alternatyvia transporto priemone. Atsakyme nepaaiškinta, kodėl kaip alternatyvi transporto priemonė numatyta tik dviratis, o ne kitos judėjimą palengvinančios priemonės, kuriomis galėtų naudotis ir asmenys su negalia.

Tyrimo metu nustatyta, jog direktoriui pareigybės aprašyme nėra numatyta Pavilnių ir Verkių regioninių parkų teritorijų priežiūros, dėl galimų gamtosauginių pažeidimų jose, vykdymo funkcija, priešingai, pareigybės aprašyme numatyta vadovavimo ir organizavimo funkcija. Todėl pareigybės aprašyme ir darbo skelbime įtvirtintas reikalavimas- gebėti važiuoti dviračiu- negali būti siejamas su direktoriaus pareiginių funkcijų vykdymu.

Tokiu būdu asmenims, kurie dėl negalios pobūdžio negali važiuoti dviračiu (kaip ir pareiškėjas), darbo skelbime buvo nustatytas faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas, ribojantis jų galimybes lygiai su kitais asmenimis kandidatuoti į darbo skelbime siūlomas pareigas.

Remiantis tuo, kontrolierė konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras nevykdė Lygių galimybių įstatyme numatytos pareigos bei darbo skelbime diskriminavo pareiškėją dėl jo negalios.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė teigia: „Vilniaus miesto savivaldybės mero veiksmai negali būti pateisinami. Visi asmenys, nepaisant negalios, turi teisę į darbą lygiai su kitais asmenimis ir kiekvienas darbdavys be išlygų privalo šią teisę užtikrinti. Ši situacija rodo, kad kiekvienas darbdavys, numatydamas reikalavimus darbuotojams, privalo atidžiai apgalvoti, ar visi reikalavimai yra pagrįsti bei neapriboja asmenų, tame tarpe ir asmenų su negalia, teisių į darbą“.

Kontrolierė Vilniaus miesto savivaldybės merui siūlo panaikinti potvarkiu patvirtintą Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo diskriminuojantį reikalavimą.

Su tyrimo sprendimu galima susipažinti ČIA

 

Mintautė Jurkutė, vyriausioji specialistė viešiesiems ryšiams, tel. 8 671 71263, (8 5) 272 7719 el. p. mintaute.jurkute@lygybe.lt