lt
en

Jungtinės Tautos apžvelgė Lietuvos situaciją: išskirta romų diskriminacija, lyčių nelygybė, skatina priimti...

2023-03-28

Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas kovo pradžioje užbaigė 73-ąją sesiją. Joje buvo apžvelgta ir Lietuvos situacija. Tai – trečias kartas, kai šiame komitete vertinama Lietuva. Komitetas paskelbė baigiamąsias pastabas apie ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių užtikrinimą šalyje. Pastabos apie skirtingų socialinių grupių padėtį, klimato kaitos valdymą, žmogaus teises versle, darbo sąlygas, skurdą, korupciją, lyčių lygybę ir kitus aspektus skelbiamos įvertinus Lietuvos valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų pateiktas ataskaitas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba apžvelgia lygių galimybių klausimus iškeltus pastabose.

ES piliečiai Lietuvoje diskriminuojami dėl nepalankių sąlygų deklaruoti gyvenamąją vietą

2023-03-27

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) diskriminavo kitų Europos Sąjungos šalių pilietybę turinčius asmenis, nes nesudarė jiems galimybės deklaruoti gyvenamosios vietos internetu, kaip tai gali padaryti Lietuvos Respublikos piliečiai.

Analizė: kaip žiniasklaida atspindi „vyriškas“ ir „moteriškas“ profesijas ir kodėl tai žalinga patiems vyrams ir...

2023-03-24

Žiniasklaidos analizės bendrovė „Mediaskopas“ ištyrė, kaip Lietuvos žiniasklaidoje atrodo profesinis orientavimas ir profesijų bei užimamų pareigų pasiskirstymas pagal lytis. Spaudos bei interneto straipsniuose, radijo ir televizijos naujienose pasimatė aiškiai įtvirtintos „vyriškos“ ir „moteriškos“ profesijos, su jomis susijęs kontekstas bei giluminės problemos, kenkiančios patiems vyrams bei moterims.

Geroji praktika Alytuje mažina tėvų naštą: kol jie – renginiuose, vaikus prižiūrės nemokamai

2023-03-22

Alytaus kultūros centre 2021 metais įsteigta vaikų kultūros studija–priežiūros kambarys „Kultūriukas“ vertinamas kaip vienas iš gerosios praktikos pavyzdžių, palengvinančių mažamečius vaikus auginančių tėvų naštą. Šios paslaugos nauda Alytaus bendruomenei atsispindi ir neseniai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos paskelbtame savivaldybių lyčių lygybės žemėlapyje, kurio vienas iš tikslų – padėti savivaldybėms keistis gerąja patirtimi.

D. Staneikaitė Naldal apie darbą LEGO ir asmeninę patirtį Danijoje: vaikams nereikia iš anksto sustyguoti vaidmenų

2023-03-21

Kai liaujamės žmonėms primesti su lytimi susijusius tradicinius vaidmenis, geriau atsiskleidžia jų kūrybiškumas. Iš to seka laimingesni žmonės ir pažangesnė visuomenė. Į tokią išvadą netikėtai susivedė pokalbis su į Kauną savaitei dėstyti atvykusia Daiva Staneikaite Naldal, kuri jau per 30 metų gyvena Danijoje, iš jų daugiau kaip 15 metų dirbo žaislų gamintojo LEGO marketingo, inovacijų ir bendrakūrybos vadove.

Jungtinės Tautos apžvelgė Lietuvos situaciją: išskirta romų diskriminacija, lyčių nelygybė, skatina priimti...

2023-03-28

Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas kovo pradžioje užbaigė 73-ąją sesiją. Joje buvo apžvelgta ir Lietuvos situacija. Tai – trečias kartas, kai šiame komitete vertinama Lietuva. Komitetas paskelbė baigiamąsias pastabas apie ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių užtikrinimą šalyje. Pastabos apie skirtingų socialinių grupių padėtį, klimato kaitos valdymą, žmogaus teises versle, darbo sąlygas, skurdą, korupciją, lyčių lygybę ir kitus aspektus skelbiamos įvertinus Lietuvos valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų pateiktas ataskaitas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba apžvelgia lygių galimybių klausimus iškeltus pastabose.

Analizė: kaip žiniasklaida atspindi „vyriškas“ ir „moteriškas“ profesijas ir kodėl tai žalinga patiems vyrams ir...

2023-03-24

Žiniasklaidos analizės bendrovė „Mediaskopas“ ištyrė, kaip Lietuvos žiniasklaidoje atrodo profesinis orientavimas ir profesijų bei užimamų pareigų pasiskirstymas pagal lytis. Spaudos bei interneto straipsniuose, radijo ir televizijos naujienose pasimatė aiškiai įtvirtintos „vyriškos“ ir „moteriškos“ profesijos, su jomis susijęs kontekstas bei giluminės problemos, kenkiančios patiems vyrams bei moterims.

Lygiadieniai.lt – nauja platforma apie lyčių lygybę: darbdaviams, politikams ir kiekvienam gyventojui

2023-03-16

Kas yra seksizmas ir kaip reaguoti į seksistinius juokelius? Kas yra mizoginija (neapykanta moteriai) ir kaip į ją reaguoti? Ką daryti patyrus diskriminaciją, priekabiavimą lyties pagrindu arba seksualinį priekabiavimą darbe? Atsakymai į šiuos ir daug daugiau klausimų pateikiami naujoje informacinėje svetainėje Lygiadieniai.lt, kurioje žmonės lengvai ras visą koncentruotą informaciją apie lyčių lygybę. Svetainėje, kurią sukūrė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, informacija patogiai pateikiama darbdaviams, viešojo sektoriaus politikos formuotojams/paslaugų teikėjams ir visiems gyventojams, susiduriantiems su lyčių (ne)lygybės klausimais.

Atlyginimų atotrūkis: VDI diskriminacijos nenustatė, tad kur slypi skirtingo moterų ir vyrų atlygio priežastis?

2023-03-10

Naujausiais „Sodros“ duomenimis, Lietuvoje vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkis siekia 13,6 proc. Per metus jis padidėjo – metais anksčiau fiksuotas 11,1 proc. atotrūkis. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atliko patikrinimus Lietuvos įmonėse, kuriose fiksuojamas didžiausias atlyginimų atotrūkis tarp vyrų ir moterų. Apibendrinę išvadas, VDI ekspertai nenustatė tiesioginės diskriminacijos požymių, nes daugeliu atveju, atlyginimų dydžiai skiriasi dėl objektyvių priežasčių, ypač – dėl moterų ir vyrų pasiskirstymo geriau ir prasčiau apmokamose darbo vietose.

Lietuvoje pirmąkart parengtas lyčių lygybės žemėlapis: tik 8 savivaldybės lyčių lygybės srityje yra „žalios“

2023-03-08

Pirmą kartą Lietuvoje parengtas visų savivaldybių lyčių lygybės žemėlapis parodė probleminę situaciją: net skaičiuojant pačius paprasčiausius, bazinius rodiklius, 50-tyje iš 60-ties savivaldybių vyrų ir moterų padėties skirtumai viršija 20 proc., o atskirose srityse – net 50 procentų.